Ta som global, SL Mobile Privacy Policy

 

Ikraftträdande: 2020/12/10

Uppdaterad: 2020/12/10

Take As Global, SL och dotterbolag ("vi", "oss", "vårt", "Take As Global, SL") har åtagit sig att skydda din integritet. Denna sekretesspolicy ("Policy") beskriver våra metoder i samband med informationssekretess för personuppgifter som vi behandlar genom din individuella användning av följande tjänster, produkter och relaterade mobilapplikationer (tillsammans "Produkterna"):

 Mobilapp för WOOX-säkerhet

I denna sekretesspolicy betyder "personuppgifter" information som kan användas för att identifiera en individ, antingen från den informationen ensam, eller från den informationen och annan information som vi har tillgång till om den personen. ”Smart Devices” avser de icke-standardiserade datorenheter som tillverkas eller tillverkas av hårdvarutillverkare, med gränssnitt mellan mänskliga maskiner och möjligheten att överföra data som ansluts trådlöst till ett nätverk, inklusive: smarta hushållsapparater, smarta bärbara enheter, smarta luftreningsenheter, etc. ”Appar” avser de mobilapplikationer som utvecklats av Take As Global, SL som ger slutanvändare fjärrkontroll till smarta enheter och med möjlighet att ansluta till leverantören IoT-plattform.

För andra mobilapplikationer från Take As Global, SL, kontrollerar våra kunder alla personuppgifter som samlas in genom våra produkter. Vi samlar in informationen under ledning av våra kunder och behandlingen av sådan information ska begränsas till syftet att tillhandahålla den tjänst som våra kunder har engagerat oss i. Om du är kund hos en av våra kunder och inte längre vill bli kontaktad av en av våra kunder som använder vår tjänst, vänligen kontakta kunden som du interagerar med direkt.

Vilka personuppgifter samlar vi in

För att tillhandahålla våra tjänster till dig kommer vi att be dig att tillhandahålla nödvändiga personuppgifter som krävs för att tillhandahålla dessa tjänster. Om du inte tillhandahåller dina personuppgifter kanske vi inte kan förse dig med våra produkter eller tjänster.

1. Information du ger oss frivilligt

 Konto- eller profildata: När du registrerar ett konto hos oss kan vi samla in ditt namn och kontaktuppgifter, till exempel din e-postadress, telefonnummer, användarnamn och inloggningsuppgifter. Under din interaktion med våra produkter kan vi samla in ditt smeknamn, profilbild, landskod, språkinställning eller tidszoninformation till ditt konto.

 Feedback: När du använder feedback- och förslagsfunktioner i våra produkter samlar vi in ​​din e-postadress, mobilnummer och ditt feedbackinnehåll för att lösa dina problem och lösa enhetsfel i rätt tid.

2. Information vi samlar in automatiskt

 Enhetsinformation: När du interagerar med vår produkt samlar vi automatiskt in enhetsinformation, såsom MAC-adressen för dina enheter, IP-adress, trådlös anslutningsinformation, operativsystemstyp och version, applikationsversion nummer, push-meddelande-identifierare, loggfiler, och mobilnätinformation.

 Användningsdata: Under din interaktion med våra webbplatser och tjänster samlar vi automatiskt in användningsdata relaterade till besök, klick, nedladdningar, meddelanden som skickats / mottagits och annan användning av våra webbplatser och tjänster.

 Logginformation: När du använder vår app kan system- och undantagsloggen laddas upp.

 Platsinformation: Vi kan samla in information om din exakta eller icke-exakta geografiska plats i realtid när du använder våra specifika produkter eller tjänster.

3. Relaterad information om smarta enheter:

 Grundläggande information om smarta enheter: När du ansluter dina smarta enheter till våra produkter eller tjänster kan vi samla in grundläggande information om dina smarta enheter som enhetsnamn, enhets-ID, onlinestatus, aktiveringstid, firmwareversion och uppgraderingsinformation.

 Information rapporterad av smarta enheter: Beroende på de olika smarta enheterna du väljer att ansluta till våra produkter eller tjänster kan vi samla in annan information som rapporteras av dina smarta enheter. Syften och rättslig grund för behandling av personuppgifter

Syftet för vilket vi kan behandla information om dig är följande:

 Tillhandahålla tjänster: Vi behandlar dina konto- och profildata, enhetsinformation, användningsdata, platsinformation och Smart Device-relaterad information för att förse dig med våra produkter och tjänster som du har begärt eller köpt. Den rättsliga grunden för denna behandling är att utföra vårt avtal med dig enligt våra användarvillkor.,

 Förbättra våra tjänster: Vi behandlar din enhetsinformation, användningsinformation, platsinformation och information om Smart Device för att säkerställa våra produkters funktioner och säkerhet, för att utveckla och förbättra våra produkter och tjänster, för att analysera effektiviteten i vår verksamhet och för att förhindra och spåra bedräglig eller olämplig användning. Den rättsliga grunden för denna behandling är att utföra vårt avtal med dig enligt våra användarvillkor.

 onIcke-marknadsföringskommunikation: Vi behandlar dina personuppgifter för att skicka dig viktig information om tjänsterna, ändringar av våra villkor, policyer och / eller annan administrativ information. Eftersom denna information kan vara viktig kan du inte välja att ta emot sådan kommunikation. Den rättsliga grunden för denna behandling är att utföra vårt avtal med dig enligt våra användarvillkor.

 Marknadsföringskommunikation: Vi kan behandla dina personuppgifter för att tillhandahålla marknadsförings- och marknadsföringsmaterial till dig på våra produkter och tjänster. Om vi ​​gör det kommer varje meddelande vi skickar dig att innehålla instruktioner som gör att du kan välja bort att ta emot framtida meddelanden av den typen. Den rättsliga grunden för denna behandling är ditt samtycke. Dessutom, om du samtycker till att delta i vårt lotteri, tävling eller andra kampanjer, kan vi använda dina personuppgifter för att hantera sådana aktiviteter.

 Anpassning: Vi kan behandla ditt konto- och profildata, användningsinformation, enhetsinformation för att anpassa produktdesignen och för att ge dig tjänster som är skräddarsydda för dig, som att rekommendera och visa information och annonser om produkter som passar dig, och att bjuda in dig delta i undersökningar om din användning av våra produkter. Den rättsliga grunden för denna behandling är ditt samtycke.

 Laglig efterlevnad: Vi kan behandla dina personuppgifter som vi anser vara nödvändiga eller lämpliga: (a) för att följa tillämpliga lagar och förordningar; (b) att följa den rättsliga processen, (c) att svara på förfrågningar från offentliga och statliga myndigheter (d) att genomdriva våra villkor; (e) för att skydda vår verksamhet, verksamhet och system; (f) för att skydda våra rättigheter, integritet, säkerhet eller egendom och / eller andra användares, inklusive dig; och (g) för att låta oss bedriva tillgängliga lösningar eller begränsa de skador som vi kan drabbas av.

Vem delar vi personuppgifter med?

På Take As Global, SL, delar vi endast personuppgifter på sätt som vi berättar om. Vi kan dela dina personuppgifter med följande mottagare:

 Till våra tredjepartsleverantörer som utför vissa affärsrelaterade funktioner för oss, såsom webbhotell, dataanalys, betalning och kreditkortsbehandling, infrastruktur, IT-tjänster, kundsupport, e-postleverans och andra liknande tjänster för att göra det möjligt för dem att tillhandahålla tjänster till oss.

 Till våra kunder och andra affärspartners som direkt eller indirekt förser dig med dina smarta enheter och / eller nätverk och system genom vilka du öppnar och använder våra webbplatser och tjänster.

 Till ett dotterbolag eller annan tredje part i händelse av omorganisation, fusion, försäljning, joint venture, överlåtelse, överlåtelse eller annan disposition av hela eller delar av vår verksamhet, tillgångar eller aktier (inklusive utan begränsning i samband med konkurs eller liknande förfaranden). I en sådan händelse kommer du att meddelas via e-post och / eller ett framträdande meddelande på vår webbplats om ändring av ägarskap, inkompatibla nya användningar av dina personuppgifter och val du kan ha angående dina personuppgifter.

 Som vi anser vara nödvändiga eller lämpliga: (a) att följa tillämpliga lagar och förordningar; (b) att följa den rättsliga processen, (c) att svara på förfrågningar från offentliga och statliga myndigheter, inklusive offentliga och statliga myndigheter utanför ditt hemland; (d) att upprätthålla våra villkor; (e) för att skydda vår verksamhet, verksamhet och system; (f) för att skydda våra rättigheter, integritet, säkerhet eller egendom och / eller andra användares, inklusive dig; och (g) för att låta oss bedriva tillgängliga lösningar eller begränsa de skador som vi kan drabbas av.

 Till dotterbolag eller dotterbolag inom vår företagsfamilj för att utföra regelbunden affärsverksamhet.

Förutom de tredje parter som beskrivs ovan, till tredje part endast med ditt samtycke.

Internationell överföring av information som samlats in

För att underlätta vår verksamhet kan vi överföra, lagra och behandla dina personuppgifter i andra jurisdiktioner än där du bor. Lagar i dessa länder kan skilja sig från de lagar som gäller för ditt hemland.

Dina rättigheter relaterade till dina personuppgifter

Vi respekterar dina rättigheter och kontroll över dina personuppgifter. Du kan utöva någon av följande rättigheter:

Via "Profil - Personal Center" i våra produkter

Du behöver inte betala en avgift och vi strävar efter att svara dig inom 30 dagar. Om du bestämmer dig för att skicka e-post till oss på din begäran, var vänlig och tydliggör vilken information du vill ha ändrat, om du vill att dina personuppgifter ska raderas från vår databas eller på annat sätt meddela oss vilka begränsningar du vill lägga på vår användning av dina personuppgifter. Observera att vi kan be dig att verifiera din identitet innan du vidtar ytterligare åtgärder på din begäran, av säkerhetsskäl.

Du får:

   Begär åtkomst till de personuppgifter som vi behandlar om dig;

   Begär att vi korrigerar felaktiga eller ofullständiga personuppgifter om dig;

   Begär radering av personuppgifter om dig;

   Begär begränsningar, tillfälligt eller permanent, för vår behandling av vissa eller alla personuppgifter om dig;

   Begär överföring av personuppgifter till dig eller en tredje part där vi behandlar uppgifterna baserat på ditt samtycke eller ett avtal med dig, och där vår behandling är automatiserad; och

  Opt-out eller invända mot vår användning av personuppgifter om dig där vår användning baseras på ditt samtycke eller våra legitima intressen.

säkerhet

Vi använder kommersiellt rimliga fysiska, administrativa och tekniska skyddsåtgärder för att bevara integriteten och säkerheten för dina personuppgifter. Take As Global erbjuder SL olika säkerhetsstrategier för att effektivt säkerställa datasäkerhet för användare och enhet. När det gäller enhetsåtkomst används Take As Global, SL-algoritmer för att säkerställa dataisolering, åtkomstautentisering, ansökan om auktorisering. När det gäller datakommunikation stöds kommunikation med säkerhetsalgoritmer och överföringskrypteringsprotokoll och informationskryptering på kommersiell nivå baserat på dynamiska nycklar. När det gäller databehandling tillämpas strikt datafiltrering och validering och fullständig datagranskning. När det gäller datalagring kommer all konfidentiell information från användare att krypteras säkert för lagring. Om du har anledning att tro att din interaktion med oss ​​inte längre är säker (till exempel om du anser att säkerheten för något konto som du har med oss ​​har äventyrats) kan du omedelbart meddela oss om problemet genom att skicka info @ wooxhome.com.

Datalagring

Vi behandlar dina personuppgifter under den minimiperiod som krävs för de ändamål som anges i denna sekretesspolicy, såvida det inte finns ett specifikt juridiskt krav för oss att behålla uppgifterna under en längre lagringsperiod. Vi bestämmer lämplig lagringsperiod baserat på mängden, karaktären och känsligheten för dina personuppgifter, och efter att lagringsperioden är slut kommer vi att förstöra dina personuppgifter. När vi inte kan göra det av tekniska skäl ser vi till att lämpliga åtgärder vidtas för att förhindra ytterligare sådan användning av dina personuppgifter.

Ändringar av denna integritetspolicy

Vi kan uppdatera denna integritetspolicy för att återspegla förändringar i vår informationspraxis. Om vi ​​gör några väsentliga ändringar kommer vi att meddela dig via e-post (skicka till den e-postadress som anges i ditt konto) eller genom ett meddelande i mobilapplikationerna innan ändringen träder i kraft. Vi uppmuntrar dig att regelbundet granska den här sidan för den senaste informationen om vår integritetspraxis.

Kontakta oss

Om du har några frågor om vår praxis eller denna sekretesspolicy, kontakta oss på följande sätt:

Take As Global, SL

Postadress: Calle Benito Perez Galdos N ° 87 28991 - Torrejon De La Calzada, Madrid, Spanien

E-post: info@wooxhome.com